Gelibolu Masaj İlgün

salonu sinüslerden oluşuyor ve burunda yetişen et. Gelibolu masaj İnsan vücudunda hava ile dolu birçok doku ve organ vardır. Sinüsler, açık torbalara benzeyen açıklıklardır. Gelibolu masaj Boşlukları örten ince ve yüzeysel bir doku katmanına sahiptir. Bu tabakadan sarkan ve normal dokudan farklı büyüme gösteren et gibi yapılar poliplerdir. Gelibolu masaj . Her boş doku ve organda gelişebilirler. Bu oluşumlar bulundukları yere göre tanımlanır. Nazal polipler, burun çevresindeki sinüslerin iç yüzeylerini örten dokular olarak tanımlanır. Bunlar soluk renkli, yumuşak, burun sarkık, dokunma ağrıları ağrıya neden olmaz, yerçekimi yapının yapısından kaynaklanır. Hangi mekanizmaların oluşumunda etkili olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Poliplerin oluşumunda sinüsleri yerleştiren ve kalıcı hale gelen dokuda çeşitli faktörlerin neden olduğu hasarlar etkilidir. Enflamatuar problemler ve alerji hasar oluşumunda etkilidir. Polip oluşumunda zararlı ajanlarla teması, solunması veya genetik faktörler etkilidir. Bu faktörler tek başlarına veya birlikte etkili olabilir. Bu etki, sinüslerdeki yüzeysel dokunun şişmesi ve sinüslerin burun içindeki büyümesi ile takip edilir. Nazal polip oluşumu genellikle çift tarafta meydana gelir. Kistik fibroz ve astımda ayrıca nazal polip olabilir. Bu oluşumlar burun tıkanıklığına neden olur çünkü burundan hava akışını önlerler. Poliplere eşlik eden hastalıklar nedeniyle burun akıntısı meydana gelebilir. Burundan aşağıya doğru akan akışların çoğu, astım hastalığı ağırlaştırabilir, astım ataklarına neden olabilir. Hava akışındaki düşüşün bir sonucu olarak, hastalar bir koku alma hissi veya koku kaybı meydana gelebilir. Sinüslerde dolgunluk varsa, iltihaplanma olursa baş ağrısı oluşabilir. Ağızdan solunum, uyku apnesi, horlama, boğazda ağrı, iltihaplanma, üst solunum yolu enfeksiyonlarının uzun süren etkileri görülür. Bu oluşumların ortaya çıkmasından sonra, kendiliğinden kaybolması beklenmemelidir. Çünkü kaybolmuyorlar. Hastalar kulak burun boğaz uzmanına gitmeli. Muayene sonucunda gerektiğinde bazı testler yapılabilir, bilgisayarlı tomografi ve film çekilebilir. Hasta ameliyat olacaksa bilgisayarlı tomografi yapılmalıdır. İlk aşamada, polipler küçük olduklarında ilaçla azaltılabilirler. Ancak, polipler büyürlerse cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi yardımı ile görüntüler ağızdan veya yüzün dışından alınır ve günümüzde endoskopik olarak yeni gelişmelerle gerçekleştirilir. Bu yöntemde, kamera ışık kaynağı ve monitör kullanılarak burun içine girilir. Burada sinüslerdeki hasarlı dokular ve polipler temizlenir. Bölgede gerekli kontroller yapıldı ve sinüsler düzeldi. Ameliyat sırasında lokal anestezi veya genel anestezi kullanılabilir. Endoskopik sinüs cerrahisi olarak tanımlanan operasyon, vücuttaki yapıların bozulmamasını ve küçük poliplerin bile temizlenmesini sağlar. Kesi yapılmayacağından, hastada dikiş izi oluşmaz. Bu ameliyatın en önemli riski kanamadır. Ancak, kanama kolayca kesilebileceği için kısa sürede kontrol edilebilir. Kanama riski nedeniyle, hastalara ameliyat sonrası tampon verilmez. Ek olarak, sinirlerin yaralanması, beyin zarındaki perforasyon, damarların hasar görmesi ve iltihaplanma gibi ciddi riskler vardır. Anestezi ile ilişkili risklerin gelişmesi muhtemeldir. Ameliyattan sonra, burnun içini temizlemek için pansumanlar yapılmalıdır. Hastanın başka bir sorunu yoksa, tampon kullanılmadığından kısa sürede taburcu edilir. Pansumanlar birkaç gün boyunca düzenli olarak yapılmalıdır. Burunda gelişebilecek yapışmayı önlemek için, burnu tuzlu suyla yıkamak ihmal edilmemelidir. Cerrahinin başarı oranı% 90’dır. Bununla birlikte, poliplere eşlik eden astım ve alerji gibi hastalıklar varsa, başarı seviyesi daha düşük olacaktır. Nazal poliplerin tekrarlama olasılığı yüksek olduğundan cerrahi işlem tekrar yapılması gerekebilir